MISSIÓ

Donar el màxim plaer als carnívors d’arreu del món

Aquesta és la nostra constant, el motor que impulsa a Pujol’s cada dia a buscar les millors vaques i els millors bous de Galícia per, després, madurar-los mitjançant el nostre mètode propi i exclusiu de Dry Aged.

La nostra visió: les experiències suculentes incrementen la felicitat i el benestar de les persones

Més enllà d’una necessitat bàsica, la gastronomia sempre ha sigut un dels grans plaers de la humanitat. Per això, a Pujol’s estem convençuts que viure i compartir experiències suculentes més sovint incrementaria el grau de felicitat i benestar de les persones a tots els nivells.